Energiredogörelse för Naturhuset NaturligtVis

Naturhusets material, uppvärmning och ventilation är valda med tanke på att belasta miljön på minsta möjliga sätt och att använda så lite energi som möjligt.

Souterrängvåningens lertegelblock Porotherm agerar som en luftkudde genom en fin por- och kapillärstruktur som förvandlar tegelblocken till en naturlig klimatanläggning. Porotherm utjämnar temperatursvängningar, är diffusionsöppna och har mycket bra fuktegenskaper.

Källarplanblocken har ett u-värde på 0,16 och innerväggarnas planblock ett u-värde på 0,31.

Boendeplanets ytterväggar är hantverksmässigt uppförda i solitt 20 cm tjockt timmer samt innerväggarna är av 10 cm tjocka timmerstockar. Timret lagrar energi och värme samt avger det långsamt till omgivningen. Ytterväggarna har ett u-värde på 0,63, vilket kan verka högt, men man bör beakta timrets energilagrande egenskap, som påverkar den totala energiåtgången i byggnaden positivt.

Taket har extra tjock isolering bestående av 600 mm ekofiber av returpapper, med ett beräknat u-värde på 0,1 och kompenserar därför ytterväggarnas högre u-värde. Mellangolvbjälklaget har isolering med 300 mm ekofiber.Takets u-värde är viktigare än väggarnas, då värmen stiger och mer värme försvinner generellt ut genom tak än genom väggar.

Fönstren är med treglas och har ett u-värde mellan 0,82 och 1,07. Fönsterdörrarna har ett u-värde på 1,33. Ytterdörren har ett u-värde på 1,0 Den ca 100 kvm stora vinterträdgården som täcker hela söderfasaden i två våningar fungerar som en stor passiv solfångare och förser byggnaden med stora mängder värme. Då tilluften till ventilationen kommer in genom markrör till vinterträdgården och är därmed föruppvärmd, kommer husets totala energibehov för uppvärmning att vara lågt i förhållande till ett hus byggt på konventionellt sätt.

Förutom den passiva solvärmen har byggnaden en effektiv vedeldad värmekälla på vardera byggnadsplan. På souterrängplan finns en vedspis med murad s.k. varm vägg, som lagrar värme. Vedspisen är vattenmantlad och kopplad till två ackumulatortankar för varmvatten och golvvärme. Även solpanelernas energiproduktion är kopplade till ackumulatortanken via en elpatron.

På boendeplan finns en massiv vedeldad kamin med stort murverk för lagring av värme. Även denna är vattenmantlad för koppling till ackumulatortankarna. Naturhuset utgår från att klara en stor del av egen försörjning av energi med solceller kopplade till en batteribank. Anläggningen säljer överskottsproduktion av el till Vattenfalls elnät.

Den beräknade energiåtgången är 55kWh/m2/år.