Samtal och utveckling

Samtal och utveckling kan tidsbeställas för en session om 1½ timme. Sessionen är vanligtvis öppen, d.v.s. med ej förutbestämt innehåll. Det är intuition, klientens behov samt den gemensamma energin som får avgöra förloppet.

Utvecklingen består i att öppna upp sinnet för nya möjligheter och lösningar, att våga tänka på ett nytt sätt och att vara kreativ.