Hypnoterapi

Aita är certifierad hypnoterapeut av The American Board of Hypnotherapy.

Hypnoterapi är ett naturligt och effektivt redskap för att möjliggöra för det undermedvetna sinnet att själv skapa nya alternativ till förhållningssätt, känslor och reaktioner.

De flesta människor styrs till ca 95% av det undermedvetna sinnet och endast till ca 5 % av det medvetna och det kan vara svårt att utan redskap och på egen hand åstadkomma de nya alternativ som kan hjälpa individen att fungera på ett mer tillfredsställande sätt.

Metoden utgår ifrån att varje individ redan har allt som behövs för en transformation.

Under sessionen försätts klienten i trance (djup avslappning) då det kan bli möjligt för terapeuten att kommunicera och vägleda det då mer öppna undermedvetna sinnet genom att använda sig av förslag till förändring.

Hypnoterapi kan användas till att förändra det mesta; förlösa blockerade känslor, förbättra eller förändra ett beteende, bli bättre på något, rökavvänjning, ätstörnigar, insomningsproblem, förbättring av självkänsla etc.

Ingen kan bli hypnotiserad mot sin vilja och även under en trance kan klienten vägra att ta emot givna förslag om de inte är passande.