Meditation

Meditation är ett sätt att befinna sig i ett avspänt förhållande till sig själv, så att tankar kan flöda fritt och till slut sinnet kan tömmas för att kroppen ska komma i ett vilotillstånd. Då kan kontakten med vårt inre jag återupprättas och vi kan också få kontakt med vårt undermedvetna.

Meditation främjar hälsan och stimulerar den inneboende läkande kraft som vi alla besitter, men inte alltid är i kontakt med.

Det finns olika metoder för meditation. Vissa meditationer kan vara aktiva och mycket rörliga såsom meditativ dans, kundalini, dynamics, qigong, tai chi etc. Andra meditationsformer är mer stillsamma, såsom zazen (sittande i diamantställning eller på pall), guidade i liggande ställning, olika avslappningstekniker, andningsmeditationer, etc. Meditation är ett sätt vara i kontakt med oss själva, vårt verkliga jag och att öka energinivån i kroppen.

Meditation hör inte det tänkande intellektet till, utan ligger bortom tanken och intellektet. Det första steget är att ha en lekfull inställning till meditation, för då kan inte intellektet förstöra den. Det är en sång att sjunga och en dans att dansa! Du strävar inte efter något fastställt mål, utan njuter bara av stunden. Det är i avspänningen som förändringen sker. De små tingen i livet kan få en ny innebörd, en ny betydelse. Du kan bli förälskad i livet!

Förr levde människan ett enkelt liv med mycket tomrum för intellektet, vilket hjälpte dem att förbli andligt sunda. Idag lever människan i ständig förändring och massor av intellektsintryck som präglar vardagen med krav på snabb anpassning till samhället. Nu finns vanligtvis inte mycket till tomrum, såvida vi inte skapar det medvetet.

Meditation behövs idag mer än någonsin förr för att låta sinnet vila från det yttre trycket och undvika ett sammanbrott av organismen. Meditation är en stund av inga minnen, inga tankar, inga fantasier och utan tankeinnehåll för att frigöra energireservoarer i kroppen så att människan kan återkomma till verkligheten med en ny fräschör, ökad förmåga att lära och med större vördnad i hjärtat.