Healing

Healing är en överföring av kosmisk kraft eller energi. Det är samma kraft som finns i varje levande individ, men som av olika anledningar kan vara strypt eller påverkad. Människan har för ögat osynliga energiöppningar i sin energikropp s.k. chakran. Helaren balanserar energin i chakrana och försätter det totala energiflödet i en ursprunglig harmoni.

Tekniken utgår ifrån att människan och dess energi är en del av en större verklighet, en större energi.

Helaren är ett redskap för att komma i kontakt med och att låta den gudomliga, större energin flöda in i mottagaren. Mottagandet av denna energi kan förlösa energiblockeringar i den fysiska kroppen och ge en hjälp till att komma i kontakt med undanträngda traumatiska upplevelser, som kan vara orsaken till en obalans i energiflödet.

Den gudomliga energin kan hjälpa mottagaren att hela gamla trauman och få mottagaren att känna sig mer i harmoni, balans och kontakt med sig själv.

Aita är certifierad healer av L I F E Energy (Life Is For Ever).